Nieuwe opzet Automarkt Arnhem

Er hebben zich nieuwe partijen gemeld die willen aansluiten bij onze Automarkt. Om dit optimaal uit te werken en de markt nog beter aan te laten sluiten bij ieder zijn wensen en behoeften zijn wij een nieuwe opzet aan het uitwerken. Wij kunnen U wel alvast beloven dat het zeer gunstig zal zijn voor het aanbod en het aantal kopers.

Er zal de komende weken nog geen markt zijn op maandag. Wij zijn een agenda aan het opstellen voor de komende tijd. Zodra er meer bekend is melden wij dit.

Meer nieuws...